Tag: programming

Squat, Press, & Deadlift – November 19, 2023, Glasgow, Scotland